top of page

*What did you like about the service Chau provided? 

Tôi rất thích cách làm việc và hết lòng giúp đở của Châu, Châu đã không ngại bất cứ thời gian nào để gặp tôi hay những khi tôi không hiểu và thắc mắc vấn đề gì về giấy tờ thì tôi gọi cho Châu , Châu đều giúp đở và giải thích rõ ràng từng chi tiết . Và khi tôi không có thời gian để ký giấy tờ thì Châu vẫn sẵn sàng chạy đến nơi tôi làm để hoàn tất những giấy tờ cần thiết . Tôi cám ơn mọi việc Châu đã làm và giúp đở và tư vấn cho gia đình tôi mua nhà một cách trôi chảy mà không gặp bất cứ khó khăn gì cả. Mặc dù sau khi giấy tờ xong hết và mua được nhà thì Châu vẫn giúp đở mỗi khi tôi có những chuyện không hiểu về giấy tờ hay những gì liên quan đến căn nhà đã mua. Nói chung Châu là một người giúp đở và tư vấn rất nhiệt tình. 

*What didn’t you like about the service Chau provided? 

- Tôi không có bất kì ý kiến xấu về cách làm và giúp đở của Châu cả, vì cách làm và giúp đở của Châu rất tận tình và nhiệt tình ( perfect ). 

*Would you recommend Chau to your friends and relatives? 

- Nếu tôi có bất cứ cơ hội nào, tôi sẽ giới thiệu những người trong gia đình và bạn bè cho Châu trong tương lai. 

Cám ơn sự giúp đở và nhiệt tình của Châu trong những thời gian vừa qua .

Quyen Ly

bottom of page